1993: Sản phẩm Rạng Đông lần đầu tiên được bình chọn “Mười mặt hàng tiêu dùng Việt Nam được ưa thích nhất – TOP TEN”

Cuối những năm 80, Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông không cạnh tranh được với làn sóng hàng ngoại, trên 1600 công nhân có năm phải nghỉ việc liền 6 tháng, công ty làm ăn thua lỗ.