Menu

Tính toán độ rọi


Thiết kế chiếu sáng trong các công trình đòi hỏi phải đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn, qui chuẩn về chiếu sáng. Một trong các chỉ tiêu quan trọng là độ rọi sáng. Để có thể tính toán nhanh độ rọi sáng các bạn có thể sử dụng công cụ tính toán độ rọi nhanh.

Hãy lần lượt thực hiện theo các bước sau::

Bước 1: nhập các thông số kích thước của khu vực cần chiếu sáng: dài x rộng x cao:

Bước 2: lựa chọn lĩnh vực chiếu sáng, không gian chiếu sáng:

Bước 3: lựa chọn sản phẩm và số lượng bộ đèn:

Bước 4: bấm tính toán: