Menu

"Tổ chức thật tốt bộ máy quản lý và đội ngũ những người làm công tác khoa học kỹ thuật nhằm tăng năng suất lao động, chú trọng việc nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành thực hành tiết kiệm, đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân, đó là ý thức giai cấp, là lương tâm và trách nhiệm của các cô, các chú.

Bác mong các cô, các chú làm tốt, Bác sẽ về thăm. Các cô các chú có muốn Bác về thăm không? "

Bác Hồ nói chuyện với CNVC nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông ngày 28/4/1964
Chi tiết

RẠNG ĐÔNG ANH HÙNG VÀ CÓ BÁC HỒ

Hơn 50 năm trưởng thành và phát triển, các thế hệ Rạng Đông đã xây dựng nên bản sắc văn hóa đặc sắc Rạng Đông Anh hùng & có Bác Hồ với bản lĩnh đoàn kết, gắn bó, tạo nên sức mạnh nội lực vượt qua mọi thử thách.

Chi tiết
Video
LẤY DÂN LÀM GỐC
Ở Rạng Đông người lao động thực sự làm chủ. Người lao động được vinh danh, được tôn vinh từ những kết quả đóng góp trong sản xuất. Sức mạnh của Rạng Đông không phải ở máy móc, công nghệ mà chính là đội ngũ con người có ý trí, lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao vì một Rạng Đông phát triển
Chi tiết
CON NGƯỜI RẠNG ĐÔNG
Lịch sử ngàn năm của dân tộc Việt Nam, cuộc chiến đấu của cha ông ta luôn có tương quan vật chất như vậy nhưng với nội lực Việt Nam, dân tộc Việt Nam, cách đánh Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã từng chiến thắng… Rạng Đông tự hào đã có những đội ngũ như thế
Chi tiết
Video
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI
Chúng tôi hiểu rằng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp chính là hành động thiết thực đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, đem lại lợi ích cho người tiêu dùng, cho xã hội. Trách nhiệm xã hội chính là cùng chia sẻ khó khăn với đồng bào, chiến sĩ, biển đảo quê hướng, đồng thời đảm bảo đời sống, văn hóa của cán bộ, công nhân lao động.
Chi tiết
Video
HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA
Các thế hệ Rạng Đông đã miệt mài lao động xây dựng nên một Rạng Đông có bề dày lịch sử sâu sắc. Rạng Đông là mái nhà chung để mọi người có thể thi thố tài năng trong sản xuất, thể thao, văn hóa. Rạng Đông là niềm tự hào trong trái tim mỗi người lao động
Chi tiết
Video
RẠNG ĐÔNG ANH HÙNG VÀ CÓ BÁC HỒ
Hơn 50 năm trưởng thành và phát triển, các thế hệ Rạng Đông đã xây dựng nên bản sắc văn hóa đặc sắc Rạng Đông Anh hùng & có Bác Hồ với bản lĩnh đoàn kết, gắn bó, tạo nên sức mạnh nội lực vượt qua mọi thử thách.
Chi tiết
Video
LẤY DÂN LÀM GỐC
Ở Rạng Đông người lao động thực sự làm chủ. Người lao động được vinh danh, được tôn vinh từ những kết quả đóng góp trong sản xuất. Sức mạnh của Rạng Đông không phải ở máy móc, công nghệ mà chính là đội ngũ con người có ý trí, lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao vì một Rạng Đông phát triển
Chi tiết
CON NGƯỜI RẠNG ĐÔNG
Lịch sử ngàn năm của dân tộc Việt Nam, cuộc chiến đấu của cha ông ta luôn có tương quan vật chất như vậy nhưng với nội lực Việt Nam, dân tộc Việt Nam, cách đánh Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã từng chiến thắng… Rạng Đông tự hào đã có những đội ngũ như thế
Chi tiết
Video
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI
Chúng tôi hiểu rằng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp chính là hành động thiết thực đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, đem lại lợi ích cho người tiêu dùng, cho xã hội. Trách nhiệm xã hội chính là cùng chia sẻ khó khăn với đồng bào, chiến sĩ, biển đảo quê hướng, đồng thời đảm bảo đời sống, văn hóa của cán bộ, công nhân lao động.
Chi tiết
Video
HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA
Các thế hệ Rạng Đông đã miệt mài lao động xây dựng nên một Rạng Đông có bề dày lịch sử sâu sắc. Rạng Đông là mái nhà chung để mọi người có thể thi thố tài năng trong sản xuất, thể thao, văn hóa. Rạng Đông là niềm tự hào trong trái tim mỗi người lao động
Chi tiết
Video