Menu

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm công dụng

Sản phẩm công trình dự án

Đèn LED Âm trần Downlight Dự phòng 12W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.276.000 VNĐ
Model: D AT04L DP 110/12W

Đèn LED Âm trần Downlight 90/5W

Giá bán lẻ đề xuất: 152.900 VNĐ
Model: D AT04L 90/5W.DA

Đèn LED âm trần Downlight 90/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 160.600 VNĐ
Model: D AT04L 90/7W.DA

Đèn LED âm trần Downlight 90/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 170.500 VNĐ
Model: D AT04L 90/9W.DA

Đèn LED Âm trần Downlight 110/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 178.200 VNĐ
Model: D AT04L 110/7W.DA

Đèn LED âm trần Downlight 110/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 191.400 VNĐ
Model: D AT04L 110/9W.DA

Đèn LED Âm trần Downlight 110/12W

Giá bán lẻ đề xuất: 203.500 VNĐ
Model: D AT04L 110/12W.DA

Đèn LED Âm trần Downlight 16W

Giá bán lẻ đề xuất: 364.100 VNĐ
Model: D AT04L 155/16W.DA

Đèn LED âm trần downlight 25W

Giá bán lẻ đề xuất: 424.600 VNĐ
Model: D AT04L 155/25W.DA

Đèn LED Âm trần Downlight Vivid 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 347.600 VNĐ
Model: D AT09L 76/9W.DA VIVID

Đèn LED âm trần Downlight đổi màu 7W

Giá bán lẻ đề xuất: 174.900 VNĐ
Model: D AT02L DM 90/7W.DA

Đèn LED âm trần Downlight đổi màu 7W

Giá bán lẻ đề xuất: 202.400 VNĐ
Model: AT10 ĐM 90/7W

Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 206.000 VNĐ
Model: D AT02L DM 110/9W.DA

Đèn LED Âm trần Downlight Đổi màu 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 239.800 VNĐ
Model: AT10 ĐM 110/9W

Đèn LED Âm trần Downlight Xoay góc 6.5W

Giá bán lẻ đề xuất: 135.300 VNĐ
Model: D AT02L XG 76/6.5W.DA

Đèn LED Âm trần Downlight Xoay góc 4.5W

Giá bán lẻ đề xuất: 129.800 VNĐ
Model: D AT02L XG 76/4.5W.DA

Đèn LED âm trần Downlight COB 9Wx1

Giá bán lẻ đề xuất: 876.700 VNĐ
Model: D AT12L 125x125/9Wx1.DA

Đèn LED âm trần Downlight COB 9Wx2

Giá bán lẻ đề xuất: 1.474.000 VNĐ
Model: D AT12L 240x125/9Wx2.DA

Đèn LED Âm trần Downlight COB 9Wx3

Giá bán lẻ đề xuất: 2.310.000 VNĐ
Model: D AT12L 360x125/9Wx3.DA

Đèn LED Ốp trần Cảm biến 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 277.200 VNĐ
Model: D LN05L 160/9W RAD.DA

Đèn LED Ốp trần Cảm biến 14W

Giá bán lẻ đề xuất: 360.800 VNĐ
Model: D LN05L 220/14W RAD.DA

Đèn LED Ốp trần Tròn Cảm biến 24W

Giá bán lẻ đề xuất: 480.700 VNĐ
Model: D LN08L 300/24W RAD.DA

Bộ đèn LED Tuýp T5 0.6m 8W

Giá bán lẻ đề xuất: 144.100 VNĐ
Model: BD LT03 N02 60/8W.DA

Bộ đèn LED Tuýp T5 1.2m 16W

Giá bán lẻ đề xuất: 172.700 VNĐ
Model: BD LT03 T5 N02 120/16W.DA

Bộ đèn LED Dimming - CCT Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 1.067.000 VNĐ
Model: BD M20L 120/24W.RF.DA

Đèn LED Panel 600x600 50W dự án

Giá bán lẻ đề xuất: 1.815.000 VNĐ
Model: D P05 60x60/50W.DA

Đèn LED Panel 300x1200 50W dự án

Giá bán lẻ đề xuất: 1.815.000 VNĐ
Model: D P05 30x120/50W.DA

Đèn LED Panel 600x1200 75W dự án

Giá bán lẻ đề xuất: 3.058.000 VNĐ
Model: D P01 60x120/75W.DA

Đèn LED Panel Mây trời 600x1200 75W dự án

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: D P01 MT 60x120/75W.DA

Đèn LED Panel 300x1200 48W dự án

Giá bán lẻ đề xuất: 2.244.000 VNĐ
Model: D P01 30x120/48W.DA

Đèn LED Ốp trần Mỏng Tròn Cảm biến 18W

Giá bán lẻ đề xuất: 506.000 VNĐ
Model: D LN11L 220/18W.PIR

Đèn LED Ốp trần Chống bụi IP44 18W

Giá bán lẻ đề xuất: 501.600 VNĐ
Model: D LN CB03L 260/18W.DA

Đèn LED gắn tường dự án

Giá bán lẻ đề xuất: 336.600 VNĐ
Model: D GT03L V/5W.DA

Đèn LED gắn tường dự án

Giá bán lẻ đề xuất: 297.000 VNĐ
Model: D GT04L HG/5W.DA

Đèn LED gắn tường dự án

Giá bán lẻ đề xuất: 316.800 VNĐ
Model: D GT05L T/5W.DA

Đèn LED gắn tường dự án

Giá bán lẻ đề xuất: 336.600 VNĐ
Model: D GT06L CD/5W.DA

Đèn LED gắn tường dự án

Giá bán lẻ đề xuất: 498.300 VNĐ
Model: D GT08L/5W.DA

Đèn LED gắn tường dự án

Giá bán lẻ đề xuất: 476.300 VNĐ
Model: D GT12L/5W.DA

Bộ đèn LED Âm trần 600x600 M15 35W dự án

Giá bán lẻ đề xuất: 1.226.500 VNĐ
Model: BD M15L 60x60/35W.DA

Bộ đèn LED Nổi trần 36W-72W

Giá bán lẻ đề xuất: 3.411.100 VNĐ
Model: NT01L 60x60/36W-72W

Bộ đèn LED Âm trần 600x600 M22L 36W

Giá bán lẻ đề xuất: 764.500 VNĐ
Model: BD M22L AT01 60x60/36W

Bộ đèn LED Âm trần 600x600 M22L 36W

Giá bán lẻ đề xuất: 764.500 VNĐ
Model: BD M22L AT02 60x60/36W

Bộ đèn LED Âm trần 300x1200 M15 35W dự án

Giá bán lẻ đề xuất: 1.226.500 VNĐ
Model: BD M15L 30x120/35W.DA

Bộ đèn LED Âm trần 600x1200 M15 70W dự án

Giá bán lẻ đề xuất: 1.804.000 VNĐ
Model: BD M15L 60x120/70W.DA

Đèn LED Chống ẩm M18 35W

Giá bán lẻ đề xuất: 882.200 VNĐ
Model: BD M18L 120/35W.DA

Bộ đèn LED Tuýp Chống ẩm T8 16W

Giá bán lẻ đề xuất: 792.000 VNĐ
Model: D LN CA01L/16Wx1W.DA

Đèn LED High Bay 430/100W dự án

Giá bán lẻ đề xuất: 2.563.000 VNĐ
Model: D HB02L 430/100W.DA

Đèn LED High Bay 430/120W dự án

Giá bán lẻ đề xuất: 2.937.000 VNĐ
Model: D HB02L 430/120W.DA

Đèn LED High Bay 310/120W dự án

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: D HB03L 310/120W.EV

Đèn LED High Bay 430/150W dự án

Giá bán lẻ đề xuất: 3.124.000 VNĐ
Model: D HB02L 430/150W.DA

Đèn LED High Bay 500/200W dự án

Giá bán lẻ đề xuất: 3.784.000 VNĐ
Model: D HB02L 500/200W.DA

Đèn LED Nhà xưởng High Bay 70W dự án

Giá bán lẻ đề xuất: 1.595.000 VNĐ
Model: D HB02L 350/70W.DA

Đèn LED Tracklight 8W

Giá bán lẻ đề xuất: 469.700 VNĐ
Model: D TRL03L/8W

Đèn LED Tracklight 14W

Giá bán lẻ đề xuất: 704.000 VNĐ
Model: D TRL03L/14W

Đèn đường LED 70W

Giá bán lẻ đề xuất: 3.465.000 VNĐ
Model: CSD02/70W.DA

Đèn đường LED 80W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: CSD03/80W.EV

Đèn đường LED 120W

Giá bán lẻ đề xuất: 4.730.000 VNĐ
Model: CSD02/120W.DA

Đèn đường LED 100W

Giá bán lẻ đề xuất: 4.510.000 VNĐ
Model: CSD02/100W.DA

Đèn LED Chiếu gương 8W dự án

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: D G02L/8W.DA

Đèn LED panel Dimming 35W

Giá bán lẻ đề xuất: 2.871.000 VNĐ
Model: D P02 60x60/35W DIM.DA

Đèn LED Panel 30x120 35W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.334.300 VNĐ
Model: D P07 30x120/35W.DA

Bộ đèn LED M18 cảm biến Dimming 2 cấp

Giá bán lẻ đề xuất: 1.210.000 VNĐ
Model: BD M18L 120/35W RAD.DA

Đèn LED Tracklight 25W

Giá bán lẻ đề xuất: 459.800 VNĐ
Model: D TRL04L 25W

Đèn LED Panel Tròn 135/9W (dự án)

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: PT04 135/9W

Đèn LED Panel 60x60 35W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.334.300 VNĐ
Model: D P07 60x60/35W.DA

Đèn LED Panel 60x120 75W

Giá bán lẻ đề xuất: 2.656.500 VNĐ
Model: D P07 60x120/75W.DA

Đèn Pha LED 150W (2019)

Giá bán lẻ đề xuất: 3.121.800 VNĐ
Model: CP06/150W

Đèn LED âm trần Downlight 90/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 184.800 VNĐ
Model: D AT16L 90/9W.DA

Đèn LED âm trần Downlight 110/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 204.600 VNĐ
Model: D AT16L 110/7W.DA

Đèn LED âm trần Downlight 90/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 177.100 VNĐ
Model: D AT16L 90/7W.DA

Đèn LED âm trần Downlight 110/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 210.100 VNĐ
Model: D AT16L 110/9W.DA

Đèn LED âm trần Downlight 110/9W - Đổi màu

Giá bán lẻ đề xuất: 226.600 VNĐ
Model: D AT16L ĐM 110/9W.DA

Đèn LED âm trần Downlight 90/7W - Đổi màu

Giá bán lẻ đề xuất: 195.800 VNĐ
Model: D AT16L ĐM 90/7W.DA

Đèn LED âm trần Downlight 110/9W (Điều khiển bằng Remote)

Giá bán lẻ đề xuất: 352.000 VNĐ
Model: D AT16L 110/9W.RF

Đèn LED dây hắt trần - điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 160.600 VNĐ
Model: RD-LD01.RF

Bộ điều khiển cầm tay S1

Giá bán lẻ đề xuất: 213.400 VNĐ
Model: RD SC.S1

Bộ nguồn LED dây

Giá bán lẻ đề xuất: 1.266.100 VNĐ
Model: RD - BN LD01.RF

Đèn LED ốp trần 550/60W - điều khiển bằng Smartphone

Giá bán lẻ đề xuất: 2.420.000 VNĐ
Model: D LN17L 550/60W.WF

Đèn LED ốp trần 500/48W - điều khiển bằng Smartphone

Giá bán lẻ đề xuất: 2.420.000 VNĐ
Model: LN18.WF.IR 500/48W

Đèn LED ốp trần 590/60W - điều khiển bằng Smartphone

Giá bán lẻ đề xuất: 2.420.000 VNĐ
Model: D LN14L 590/60W.WF

Đèn LED Ốp trần 490/48W - điều khiển bằng Smartphone

Giá bán lẻ đề xuất: 2.420.000 VNĐ
Model: D LN15L 490/48W.WF

Đèn LED Ốp trần 500/48W - điều khiển bằng Smartphone

Giá bán lẻ đề xuất: 2.420.000 VNĐ
Model: D LN16L 500/48W.WF

Bộ đèn LED dây RGB Wifi

Giá bán lẻ đề xuất: 1.587.300 VNĐ
Model: D LD01 RGBW.WF

Bộ điều khiển cầm tay M1

Giá bán lẻ đề xuất: 478.500 VNĐ
Model: RD SC.M1

Đèn LED âm trần Downlight 90/7W (Điều khiển bằng Remote)

Giá bán lẻ đề xuất: 308.000 VNĐ
Model: D AT16L 90/7W.RF

Đèn LED Tracklight 20W

Giá bán lẻ đề xuất: 424.600 VNĐ
Model: D TRL04L 20W

Đèn LED Tracklight 12W

Giá bán lẻ đề xuất: 283.800 VNĐ
Model: D TRL04L 12W

Đèn Pha LED 100W (2019)

Giá bán lẻ đề xuất: 2.206.600 VNĐ
Model: CP06/100W

Đèn Pha LED 70W (2019)

Giá bán lẻ đề xuất: 1.590.600 VNĐ
Model: CP06/70W

Đèn Pha LED 30W (2019)

Giá bán lẻ đề xuất: 552.200 VNĐ
Model: CP06/30W

Đèn LED Panel Tròn 135/12W

Giá bán lẻ đề xuất: 209.000 VNĐ
Model: PT04 135/12W

Đèn LED Panel tròn 90/6W

Giá bán lẻ đề xuất: 123.200 VNĐ
Model: D PT04L 90/6W

Đèn Pha LED 100W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: D CP06L/100W.EV

Đèn LED Âm trần Downlight cảm biến 16W

Giá bán lẻ đề xuất: 374.660 VNĐ
Model: D AT04L 155/16W.PIR.DA

Bộ đèn led chống nổ

Giá bán lẻ đề xuất: 2.387.000 VNĐ
Model: BD CN01L 120/40W.DA

Bộ đèn led chống nổ

Giá bán lẻ đề xuất: 2.101.000 VNĐ
Model: BD CN01L 120/20W.DA

Đèn LED Panel 30x120 35W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: D P05 30x120/35W.DA

Đèn LED Nổi trần M26 18W

Giá bán lẻ đề xuất: 319.000 VNĐ
Model: M26 1200/18W. DA

Đèn LED Panel 300x600 24W dự án

Giá bán lẻ đề xuất: 1.003.200 VNĐ
Model: P07 300x600/24W.DA

Đèn LED High Bay 120W

Giá bán lẻ đề xuất: 3.333.000 VNĐ
Model: D HB03L 310/120W

Đèn LED High Bay 150W

Giá bán lẻ đề xuất: 3.784.000 VNĐ
Model: D HB03L 310/150W

Đèn LED High Bay 200W

Giá bán lẻ đề xuất: 4.730.000 VNĐ
Model: D HB03L 360/200W