Menu

Danh mục sản phẩm

Loại sản phẩm
Dung tích
Vật liệu

Phích nước

Bình nước cầm tay

Giá bán lẻ đề xuất: 121.000 VNĐ
Model: RD-045G1

Bình nước cầm tay

Giá bán lẻ đề xuất: 103.400 VNĐ
Model: RD-045G2

Phích Pha trà 1542 N2 1,5 Lít

Giá bán lẻ đề xuất: 341.000 VNĐ
Model: RD-1542 N2.E

Ấm điện siêu tốc 1,8 lít

Giá bán lẻ đề xuất: 330.000 VNĐ
Model: RD-AST18ST1

Ấm điện siêu tốc

Giá bán lẻ đề xuất: 330.000 VNĐ
Model: RD-AST18ST2

Phích Pha trà 1040 1 Lít

Giá bán lẻ đề xuất: 173.800 VNĐ
Model: RD 1040 TS

Ấm điện siêu tốc 1,7 lít

Giá bán lẻ đề xuất: 704.000 VNĐ
Model: RD - AST17P1

Bình đựng nước

Giá bán lẻ đề xuất: 176.000 VNĐ
Model: RD-10P1

Bình đựng nước

Giá bán lẻ đề xuất: 184.800 VNĐ
Model: RD-12P1

Phích Pha trà 1045 N2 1,0 Lít

Giá bán lẻ đề xuất: 314.600 VNĐ
Model: RD-1045 N2.E

Phích tết pha trà 1 lít năm 2022

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: RD 1055 TS

Phích tết đựng nước 1 lít năm 2022

Giá bán lẻ đề xuất: 173.800 VNĐ
Model: RD 1040 TS

Phích Giữ nhiệt 0,45L

Giá bán lẻ đề xuất: 117.260 VNĐ
Model: RD 04528 N1

Phích Giữ nhiệt 0,45L

Giá bán lẻ đề xuất: 117.260 VNĐ
Model: RD 04528 N2

Phích Giữ nhiệt 0,5L

Giá bán lẻ đề xuất: 117.260 VNĐ
Model: RD 0538 N1

Bình nước cầm tay

Giá bán lẻ đề xuất: 154.000 VNĐ
Model: RD-07P1

Bình nước cầm tay

Giá bán lẻ đề xuất: 143.000 VNĐ
Model: RD-05P1

Bình nước cầm tay

Giá bán lẻ đề xuất: 149.600 VNĐ
Model: RD-06P1

Phích Giữ nhiệt 1L

Giá bán lẻ đề xuất: 160.600 VNĐ
Model: RD 1038 N2

Phích pha trà 0,9 Lít N1

Giá bán lẻ đề xuất: 192.500 VNĐ
Model: RD 0940 N1.E

Phích Pha trà 1 Lít

Giá bán lẻ đề xuất: 314.600 VNĐ
Model: RD 1055 ST1.E

Phích Pha trà 1 Lít

Giá bán lẻ đề xuất: 335.500 VNĐ
Model: RD 1055 N1.E

Phích Pha trà 1045 1 Lít

Giá bán lẻ đề xuất: 215.600 VNĐ
Model: RD 1045 TS.E

Phích Pha trà 1 Lít

Giá bán lẻ đề xuất: 225.500 VNĐ
Model: RD 1055 TS

Phích pha trà 1 Lít 1040 N2

Giá bán lẻ đề xuất: 161.700 VNĐ
Model: RD 1040 N2

Phích pha trà thảo dược 1.5 lít

Giá bán lẻ đề xuất: 341.000 VNĐ
Model: RD 1565 N1.E

Phích Pha trà 1045 N1 1 Lít

Giá bán lẻ đề xuất: 317.900 VNĐ
Model: RD 1045 N1.E

Phích Đựng Nước 1 Lít

Giá bán lẻ đề xuất: 156.200 VNĐ
Model: RD 1038 N1

Phích pha trà 1 Lít 1040 N1

Giá bán lẻ đề xuất: 178.200 VNĐ
Model: RD 1040 N1.E

Phích đựng nước 2 lít Inox

Giá bán lẻ đề xuất: 616.000 VNĐ
Model: RD 2035 ST1.E

Phích Cafe 1 Lít

Giá bán lẻ đề xuất: 346.500 VNĐ
Model: RD 1040 ST3.E

Phích Cafe 1 Lít

Giá bán lẻ đề xuất: 237.600 VNĐ
Model: RD 1040 ST2.E

Phích Bơm nước 2.5 Lít

Giá bán lẻ đề xuất: 434.500 VNĐ
Model: RD 2545 ST1.E

Phích cà phê 1 Lít

Giá bán lẻ đề xuất: 210.100 VNĐ
Model: RD 1040 ST2

Phích Bơm nước 1 Lít

Giá bán lẻ đề xuất: 328.900 VNĐ
Model: RD 1045 ST1.E

Phích Bơm nước 2 Lít

Giá bán lẻ đề xuất: 397.100 VNĐ
Model: RD 2045 ST1.E

Phích Bơm nước 2 Lít 2045 TS

Giá bán lẻ đề xuất: 358.600 VNĐ
Model: RD 2045 TS.E

Phích Đựng Nước 2 Lít

Giá bán lẻ đề xuất: 234.300 VNĐ
Model: RD 2035 N10.E

Phích Đựng Nước 2 Lít N6

Giá bán lẻ đề xuất: 177.100 VNĐ
Model: RD 2035 N6.X

Phích Đựng Nước 2 Lít N1

Giá bán lẻ đề xuất: 204.600 VNĐ
Model: RD 2035 N1.E

Phích Đựng Nước 2 Lít N5

Giá bán lẻ đề xuất: 177.100 VNĐ
Model: RD 2035 N5

Phích Đựng Nước 2 Lít S1

Giá bán lẻ đề xuất: 195.800 VNĐ
Model: RD 2035 S1

Phích Đựng Nước 2 Lít 899

Giá bán lẻ đề xuất: 177.100 VNĐ
Model: RD 2035N3

Phích đựng nước 2 lít

Giá bán lẻ đề xuất: 177.100 VNĐ
Model: RD 2035 N3

Phích Đựng Nước 3,2 Lít N1

Giá bán lẻ đề xuất: 356.400 VNĐ
Model: RD 3245 N1.E

Phích Đựng Nước 3,2 Lít

Giá bán lẻ đề xuất: 184.800 VNĐ
Model: RD 3245 N3

Phích đựng nước 2 lít Inox

Giá bán lẻ đề xuất: 304.700 VNĐ
Model: RD 2035 ST2

Phích đựng nước inox 3,2 lít inox

Giá bán lẻ đề xuất: 404.800 VNĐ
Model: RD 3240 ST1

Phích quà tặng 1 Lít

Giá bán lẻ đề xuất: 254.100 VNĐ
Model: RD 1040 ST2.E (QT)

Phích quà tặng 1 Lít

Giá bán lẻ đề xuất: 350.900 VNĐ
Model: RD 1055 N1.E (QT)

Phích quà tặng 0,45L

Giá bán lẻ đề xuất: 127.160 VNĐ
Model: RD 04528 N2 (QT)

Phích quà tặng 2 Lít

Giá bán lẻ đề xuất: 409.200 VNĐ
Model: RD 2045 ST1.E (QT)

Bình đựng thức ăn

Giá bán lẻ đề xuất: 220.000 VNĐ
Model: RD 0850 N1.T

Bình đựng thức ăn

Giá bán lẻ đề xuất: 352.000 VNĐ
Model: RD 1100 N1.T

Phích Đựng Nước 1,2 Lít N1

Giá bán lẻ đề xuất: 163.900 VNĐ
Model: RD 1235 N1

Ruột Phích 1040

Giá bán lẻ đề xuất: 79.200 VNĐ
Model: RF 1040

Ruột Phích 3,2 lít

Giá bán lẻ đề xuất: 122.100 VNĐ
Model: RF 3245

Ruột Phích 2 lít

Giá bán lẻ đề xuất: 82.940 VNĐ
Model: RF 2035

Ruột Phích 1055

Giá bán lẻ đề xuất: 113.300 VNĐ
Model: RF 1055

Ruột Phích 1045

Giá bán lẻ đề xuất: 83.600 VNĐ
Model: RF 1045

Phích Cafe 700 ml

Giá bán lẻ đề xuất: 323.400 VNĐ
Model: RD 0740 ST3.E

Ruột phích 0850

Giá bán lẻ đề xuất: 88.000 VNĐ
Model: RF 0850

Phích Pha trà 1.3 Lít

Giá bán lẻ đề xuất: 254.100 VNĐ
Model: RD-1355TS

Phích đựng nước nút ấn 2 lít

Giá bán lẻ đề xuất: 517.000 VNĐ
Model: RD-2045ST2.E

Phích cá nhân 500 ml

Giá bán lẻ đề xuất: 220.000 VNĐ
Model: RD-0538 N2.E

Ấm điện siêu tốc cao cấp 1,7 lít

Giá bán lẻ đề xuất: 759.000 VNĐ
Model: RD - AST17ST1.E

Ấm điện siêu tốc

Giá bán lẻ đề xuất: 704.000 VNĐ
Model: RD – AST17P2

Phích đựng nước nút bấm 2 lít

Giá bán lẻ đề xuất: 668.800 VNĐ
Model: RD-2045ST3.E

Phích hiển thị nhiệt độ thông minh

Giá bán lẻ đề xuất: 748.000 VNĐ
Model: RD-1542 N3.E

Bình Ủ

Giá bán lẻ đề xuất: 286.000 VNĐ
Model: RD - 1800N1.T