Menu
...
TOP 50 CÔNG TY NIÊM YẾT TỐT NHẤT
Rạng Đông vinh dự được các Tổ chức đánh giá độc lập xếp hạng là 1 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (6 năm liền), TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (6 năm liền), TOP 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam (5 năm liền) và nhiều giải thưởng khác… khẳng định tầm vóc lớn mạnh của Rạng Đông
Chi tiết
...
...
ĐẦU TƯ CHO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

2% Doanh thu hàng năm đầu tư thiết bị công nghệ (phần cứng)

20% Lợi nhuận sau thuế cho đầu tư phát triển KHCN (phần mềm)
Hàng năm Rạng Đông dành 2% doanh thu cho hoạt động đầu tư thiết bị công nghệ (như là đầu tư phần cứng), dành 20% lời nhuận sau thuế cho đầu tư phát triển khoa học công nghệ (đầu tư phần mềm). Đây là thể hiện cam kết của Rạng Đông không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm thỏa mãn nhu cầu khách hàng
Trung tâm R&D
DẪN DẮT THỊ TRƯỜNG

4.921 tỷ đồng  doanh thu tiêu thụ năm 2020

423 tỷ đồng  lợi nhuận thực hiện năm 2020

Mục tiêu của Rạng Đông là giữ vững vị trí hàng đầu trong việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Hệ sinh thái 4.0 Xanh – Thông minh – Vì sức khỏe hạnh phúc con người và phích nước. Rạng Đông tiên phong dẫn dắt thị bằng Khoa học công nghệ/ đổi mới sáng tạo và Sự tử tế, phát triển những sản phẩm chất lượng cao, hiệu suất cao, tiết kiệm điện thân thiện với mới trường
Chi tiết
...
...
NỘP NGÂN SÁCH

374,5 tỷ đồng  năm 2020

Rạng Đông cam kết trách nhiệm đóng góp vào ngân sách nhà nước. Rạng Đông đã đóng góp vào ngân sách 374,5 tỷ đồng, tăng 0.8% so với năm 2020. Rạng Đông xếp trong TOP 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất năm 2020.
Chi tiết
...
TOP 50 CÔNG TY NIÊM YẾT TỐT NHẤT
Rạng Đông vinh dự được các Tổ chức đánh giá độc lập xếp hạng là 1 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (6 năm liền), TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (6 năm liền), TOP 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam (5 năm liền) và nhiều giải thưởng khác… khẳng định tầm vóc lớn mạnh của Rạng Đông
Chi tiết
...
ĐẦU TƯ CHO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

2% Doanh thu hàng năm đầu tư thiết bị công nghệ (phần cứng)

20% Lợi nhuận sau thuế cho đầu tư phát triển KHCN (phần mềm)
Hàng năm Rạng Đông dành 2% doanh thu cho hoạt động đầu tư thiết bị công nghệ (như là đầu tư phần cứng), dành 20% lời nhuận sau thuế cho đầu tư phát triển khoa học công nghệ (đầu tư phần mềm). Đây là thể hiện cam kết của Rạng Đông không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm thỏa mãn nhu cầu khách hàng
Trung tâm R&D
...
DẪN DẮT THỊ TRƯỜNG

4.921 tỷ đồng  doanh thu tiêu thụ năm 2020

423 tỷ đồng  lợi nhuận thực hiện năm 2020

Mục tiêu của Rạng Đông là giữ vững vị trí hàng đầu trong việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Hệ sinh thái 4.0 Xanh – Thông minh – Vì sức khỏe hạnh phúc con người và phích nước. Rạng Đông tiên phong dẫn dắt thị bằng Khoa học công nghệ/ đổi mới sáng tạo và Sự tử tế, phát triển những sản phẩm chất lượng cao, hiệu suất cao, tiết kiệm điện thân thiện với mới trường
Chi tiết
...
NỘP NGÂN SÁCH

374,5 tỷ đồng  năm 2020

Rạng Đông cam kết trách nhiệm đóng góp vào ngân sách nhà nước. Rạng Đông đã đóng góp vào ngân sách 374,5 tỷ đồng, tăng 0.8% so với năm 2020. Rạng Đông xếp trong TOP 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất năm 2020.
Chi tiết
...