Menu

Danh mục sản phẩm

Đèn LED Downlight dự án

LED Downlight (đôi,ba)

Đèn LED âm trần Downlight COB 9Wx1

Giá bán lẻ đề xuất: 876.700 VNĐ
Model: D AT12L 125x125/9Wx1.DA

Đèn LED âm trần Downlight COB 9Wx2

Giá bán lẻ đề xuất: 1.474.000 VNĐ
Model: D AT12L 240x125/9Wx2.DA

Đèn LED Âm trần Downlight COB 9Wx3

Giá bán lẻ đề xuất: 2.310.000 VNĐ
Model: D AT12L 360x125/9Wx3.DA