Menu

Danh mục sản phẩm

Đèn LED Downlight dự án

LED Downlight

Đèn LED Âm trần Downlight 90/5W

Giá bán lẻ đề xuất: 152.900 VNĐ
Model: D AT04L 90/5W.DA

Đèn LED âm trần Downlight 90/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 160.600 VNĐ
Model: D AT04L 90/7W.DA

Đèn LED âm trần Downlight 90/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 170.500 VNĐ
Model: D AT04L 90/9W.DA

Đèn LED Âm trần Downlight 110/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 178.200 VNĐ
Model: D AT04L 110/7W.DA

Đèn LED âm trần Downlight 110/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 191.400 VNĐ
Model: D AT04L 110/9W.DA

Đèn LED Âm trần Downlight 110/12W

Giá bán lẻ đề xuất: 203.500 VNĐ
Model: D AT04L 110/12W.DA

Đèn LED Âm trần Downlight 16W

Giá bán lẻ đề xuất: 364.100 VNĐ
Model: D AT04L 155/16W.DA

Đèn LED âm trần downlight 25W

Giá bán lẻ đề xuất: 424.600 VNĐ
Model: D AT04L 155/25W.DA

Đèn LED âm trần Downlight 90/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 184.800 VNĐ
Model: D AT16L 90/9W.DA

Đèn LED âm trần Downlight 110/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 204.600 VNĐ
Model: D AT16L 110/7W.DA

Đèn LED âm trần Downlight 90/7W

Giá bán lẻ đề xuất: 177.100 VNĐ
Model: D AT16L 90/7W.DA

Đèn LED âm trần Downlight 110/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 210.100 VNĐ
Model: D AT16L 110/9W.DA