Menu

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm công trình dự án

Đèn LED Smartlighting

Đèn LED Âm trần Downlight Dự phòng 12W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.276.000 VNĐ
Model: D AT04L DP 110/12W

Đèn LED Ốp trần Cảm biến 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 277.200 VNĐ
Model: D LN05L 160/9W RAD.DA

Đèn LED Ốp trần Cảm biến 14W

Giá bán lẻ đề xuất: 360.800 VNĐ
Model: D LN05L 220/14W RAD.DA

Đèn LED Ốp trần Tròn Cảm biến 24W

Giá bán lẻ đề xuất: 480.700 VNĐ
Model: D LN08L 300/24W RAD.DA

Đèn LED Ốp trần Mỏng Tròn Cảm biến 18W

Giá bán lẻ đề xuất: 506.000 VNĐ
Model: D LN11L 220/18W.PIR

Đèn LED panel Dimming 35W

Giá bán lẻ đề xuất: 2.871.000 VNĐ
Model: D P02 60x60/35W DIM.DA

Đèn LED âm trần Downlight 110/9W (Điều khiển bằng Remote)

Giá bán lẻ đề xuất: 352.000 VNĐ
Model: D AT16L 110/9W.RF

Đèn LED dây hắt trần - điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 160.600 VNĐ
Model: RD-LD01.RF

Bộ điều khiển cầm tay S1

Giá bán lẻ đề xuất: 213.400 VNĐ
Model: RD SC.S1

Bộ nguồn LED dây

Giá bán lẻ đề xuất: 1.266.100 VNĐ
Model: RD - BN LD01.RF

Đèn LED ốp trần 550/60W - điều khiển bằng Smartphone

Giá bán lẻ đề xuất: 2.420.000 VNĐ
Model: D LN17L 550/60W.WF

Đèn LED ốp trần 500/48W - điều khiển bằng Smartphone

Giá bán lẻ đề xuất: 2.420.000 VNĐ
Model: LN18.WF.IR 500/48W

Đèn LED ốp trần 590/60W - điều khiển bằng Smartphone

Giá bán lẻ đề xuất: 2.420.000 VNĐ
Model: D LN14L 590/60W.WF

Đèn LED Ốp trần 490/48W - điều khiển bằng Smartphone

Giá bán lẻ đề xuất: 2.420.000 VNĐ
Model: D LN15L 490/48W.WF

Đèn LED Ốp trần 500/48W - điều khiển bằng Smartphone

Giá bán lẻ đề xuất: 2.420.000 VNĐ
Model: D LN16L 500/48W.WF

Bộ đèn LED dây RGB Wifi

Giá bán lẻ đề xuất: 1.587.300 VNĐ
Model: D LD01 RGBW.WF

Bộ điều khiển cầm tay M1

Giá bán lẻ đề xuất: 478.500 VNĐ
Model: RD SC.M1

Đèn LED âm trần Downlight 90/7W (Điều khiển bằng Remote)

Giá bán lẻ đề xuất: 308.000 VNĐ
Model: D AT16L 90/7W.RF

Đèn LED Ốp trần cảm biến 18W

Giá bán lẻ đề xuất: 402.600 VNĐ
Model: D LN08L 230/18W RAD.DA

Đèn LED Bulb RGB 9W - điều khiển bằng Smartphone

Giá bán lẻ đề xuất: 454.300 VNĐ
Model: LED A60 RGBW/9W.WF

Đèn LED âm trần Downlight Dự phòng 9W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.147.300 VNĐ
Model: D AT04L DP 90/9W

Đèn LED Ốp trần Mỏng Vuông Cảm biến 18W

Giá bán lẻ đề xuất: 501.600 VNĐ
Model: D LN10L 22x22/18W.PIR

Đèn LED ốp trần 490/40W - điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 1.817.200 VNĐ
Model: D LN19L 490/40W.RF

Đèn LED ốp trần 500/40W - điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 1.817.200 VNĐ
Model: D LN20L 500/40W.RF

Đèn LED ốp trần 500/40W - điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 1.817.200 VNĐ
Model: D LN21L 500/40W.RF

Đèn LED ốp trần 500/40W - điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 1.817.200 VNĐ
Model: D LN22L 500/40W.RF

Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 22W Dự phòng

Giá bán lẻ đề xuất: 1.324.400 VNĐ
Model: BD T8L DP M11/22Wx1

Đèn LED Panel 60x60 40W - điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 1.580.700 VNĐ
Model: P07 60x60/40W.RF

Đèn LED Panel 30x120 40W - điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 1.580.700 VNĐ
Model: P07 30x120/40W.RF

Đèn LED Panel 60x60 40W - điều khiển bằng Smartphone

Giá bán lẻ đề xuất: 2.420.000 VNĐ
Model: D P02 60x60/40W.WF

Đèn LED Panel 30x120 40W - điều khiển bằng Smartphone

Giá bán lẻ đề xuất: 2.420.000 VNĐ
Model: D P02 30x120/40W.WF

Công tắc cảm ứng âm tường 4 nút bấm

Giá bán lẻ đề xuất: 1.053.800 VNĐ
Model: RD - SW.04.WF

Công tắc cảm ứng âm tường 1 nút bấm

Giá bán lẻ đề xuất: 873.400 VNĐ
Model: RD SW.1