Menu

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm công trình dự án

Đèn LED ốp trần dự án

Đèn LED Ốp trần Chống bụi IP44 18W

Giá bán lẻ đề xuất: 501.600 VNĐ
Model: D LN CB03L 260/18W.DA

Đèn LED Ốp trần Tròn 160/9W

Giá bán lẻ đề xuất: 182.600 VNĐ
Model: D LN05L 160/9W.DA

Đèn LED Ốp trần Tròn 14W

Giá bán lẻ đề xuất: 283.800 VNĐ
Model: D LN05L 220/14W.DA

Đèn LED Ốp trần Tròn 12W

Giá bán lẻ đề xuất: 315.700 VNĐ
Model: D LN09L 172/12W.DA

Đèn LED Ốp trần Tròn 18W

Giá bán lẻ đề xuất: 426.800 VNĐ
Model: D LN09L 225/18W.DA

Đèn LED Ốp trần Tròn 24W

Giá bán lẻ đề xuất: 520.300 VNĐ
Model: D LN09L 300/24W.DA

Đèn LED Ốp trần Vuông 24W

Giá bán lẻ đề xuất: 557.700 VNĐ
Model: D LN08L 30x30/24W.DA