Menu

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm công trình dự án

Đèn LED chiếu pha

Đèn Pha LED 150W (2019)

Giá bán lẻ đề xuất: 3.121.800 VNĐ
Model: CP06/150W

Đèn Pha LED 100W (2019)

Giá bán lẻ đề xuất: 2.206.600 VNĐ
Model: CP06/100W

Đèn Pha LED 70W (2019)

Giá bán lẻ đề xuất: 1.590.600 VNĐ
Model: CP06/70W

Đèn Pha LED 30W (2019)

Giá bán lẻ đề xuất: 552.200 VNĐ
Model: CP06/30W

Đèn Pha LED 100W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: D CP06L/100W.EV

Đèn Pha LED 200W

Giá bán lẻ đề xuất: 4.923.600 VNĐ
Model: CP06/200W