Menu

Chiếu sáng Văn phòng Công sở

CHIẾU SÁNG TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CHIẾU SÁNG TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

17/10/2019
Văn phòng Chính phủ là cơ quan đầu não nơi diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng. Chiếu sáng tại tòa nhà Văn phòng Chính phủ đòi hỏi thiết kế đặc biệt. Rạng Đông vinh dự được lựa chọn là nhà tư vấn, thiết kế chiếu sáng và cung sản phẩm chiếu sáng cho các hạng mục. Chúng tôi đã nghiên cứu thiết kế riêng dòng sản phẩm LED đặc biệt cho...
DINH ĐỘC LẬP

DINH ĐỘC LẬP

10/01/2017