Menu

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm công trình dự án

Bộ đèn LED Tube dự án

Bộ đèn LED Tuýp T5 0.6m 8W

Giá bán lẻ đề xuất: 144.100 VNĐ
Model: BD LT03 N02 60/8W.DA

Bộ đèn LED Tuýp T5 1.2m 16W

Giá bán lẻ đề xuất: 172.700 VNĐ
Model: BD LT03 T5 N02 120/16W.DA

Bộ đèn LED Dimming - CCT Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 1.067.000 VNĐ
Model: BD M20L 120/24W.RF.DA

Bộ đèn LED Tuýp Chống ẩm T8 16W

Giá bán lẻ đề xuất: 792.000 VNĐ
Model: D LN CA01L/16Wx1W.DA

Bộ đèn LED Tuýp T8 0.6m 10W Nhôm Nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 210.100 VNĐ
Model: BD T8L M11/10Wx1.DA

Bộ đèn LED Tuýp T8 1.2m 16W Nhôm Nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 311.300 VNĐ
Model: BD T8L M11/16Wx1.DA