Menu

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm công trình dự án

Bộ đèn LED Panel dự án

Đèn LED Panel 600x600 50W dự án

Giá bán lẻ đề xuất: 1.815.000 VNĐ
Model: D P05 60x60/50W.DA

Đèn LED Panel 300x1200 50W dự án

Giá bán lẻ đề xuất: 1.815.000 VNĐ
Model: D P05 30x120/50W.DA

Đèn LED Panel 600x1200 75W dự án

Giá bán lẻ đề xuất: 3.058.000 VNĐ
Model: D P01 60x120/75W.DA

Đèn LED Panel Mây trời 600x1200 75W dự án

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: D P01 MT 60x120/75W.DA

Đèn LED Panel 300x1200 48W dự án

Giá bán lẻ đề xuất: 2.244.000 VNĐ
Model: D P01 30x120/48W.DA

Đèn LED Panel 30x120 35W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.334.300 VNĐ
Model: D P07 30x120/35W.DA

Đèn LED Panel Tròn 135/9W (dự án)

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: PT04 135/9W

Đèn LED Panel 60x60 35W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.334.300 VNĐ
Model: D P07 60x60/35W.DA

Đèn LED Panel 60x120 75W

Giá bán lẻ đề xuất: 2.656.500 VNĐ
Model: D P07 60x120/75W.DA

Đèn LED Panel Tròn 135/12W

Giá bán lẻ đề xuất: 209.000 VNĐ
Model: PT04 135/12W

Đèn LED Panel tròn 90/6W

Giá bán lẻ đề xuất: 123.200 VNĐ
Model: D PT04L 90/6W

Đèn LED Panel 30x120 35W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: D P05 30x120/35W.DA

Đèn LED Panel 300x600 24W dự án

Giá bán lẻ đề xuất: 1.003.200 VNĐ
Model: P07 300x600/24W.DA

Đèn LED Panel tròn 110/6W

Giá bán lẻ đề xuất: 134.200 VNĐ
Model: D PT04L 110/6W