Menu

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm công trình dự án

Bộ đèn LED âm trần dự án

Bộ đèn LED Âm trần 600x600 M15 35W dự án

Giá bán lẻ đề xuất: 1.226.500 VNĐ
Model: BD M15L 60x60/35W.DA

Bộ đèn LED Nổi trần 36W-72W

Giá bán lẻ đề xuất: 3.411.100 VNĐ
Model: NT01L 60x60/36W-72W

Bộ đèn LED Âm trần 600x600 M22L 36W

Giá bán lẻ đề xuất: 764.500 VNĐ
Model: BD M22L AT01 60x60/36W

Bộ đèn LED Âm trần 600x600 M22L 36W

Giá bán lẻ đề xuất: 764.500 VNĐ
Model: BD M22L AT02 60x60/36W

Bộ đèn LED Âm trần 300x1200 M15 35W dự án

Giá bán lẻ đề xuất: 1.226.500 VNĐ
Model: BD M15L 30x120/35W.DA

Bộ đèn LED Âm trần 600x1200 M15 70W dự án

Giá bán lẻ đề xuất: 1.804.000 VNĐ
Model: BD M15L 60x120/70W.DA